Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 31 december van het jaar. Zonder opzegging vóór 31 december wordt het lidmaatschap in beginsel automatisch met een jaar verlengd. Dat betekent dat het desbetreffende lid bij de KNLTB blijft aangemeld voor het komende seizoen. Omdat de bondscontributie en de bijkomende administratiekosten door TVON moeten worden betaald, wordt aan leden die te laat opzeggen in ieder geval een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht.

Wilt u opzeggen, mail dan naar onze ledenadministratie.