Sinds 31 januari 2018 bestaat het bestuur van TV Oranje Nassau uit 3 personen: voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur nodigt tijdens haar bestuursvergaderingen regelmatig vrijwilligers uit die in de commissies werkzaam zijn. Zo blijven de lijnen kort en kan het beleid slagvaardig uitgevoerd en bijgesteld worden.

 

ROLF ROZESTRATEN – Voorzitter

ROLF ROZESTRATEN

T 06 5344 1988
E voorzitter@tvoranjenassau.nl

PETER FRANSSEN – Penningmeester

Peter Franssen

T 045 541 3997
penningmeester@tvoranjenassau.nl

NANDA BOERS – Secretaris

pasfoto Nanda

T 06 2187 5956
secretaris@tvoranjenassau.nl

 

Contactpersonen commissies

Ledenadministratie: Claudia en Peter Franssen
T 045 5413997
E administratie@tvoranjenassau.nl

Verenigingscompetitieleider: Kees Rauh
T 06 42167872

Commissie recreatief: Frits Vromen
T 045 7506190
E recreatief@tvoranjenassau.nl

Sponsoring: Rolf Rozestraten
T 06 5344 1988
E voorzitter@tvoranjenassau.nl

Commissie clubhuis/bar: Gerda van Loo
T 06 1037 8326

Jeugdcommissie: Bernard Meens
E jeugdcommissie@tvoranjenassau.nl

Groencommissie/parkbeheer: Peter Franssen
T 06 45961477

Trainers:
Rob van Oppen 06 21858087
Costel Sistermans 06 2533756
E trainers@tvoranjenassau.nl