clubhuis 1945Geschiedenis van TV Oranje Nassau

 

Tennis Vereniging Oranje Nassau is op 1 februari 1930 opgericht voor de medewerkers van de Oranje Nassau mijnen. Destijds werden er twee banen aangelegd en telde de vereniging circa 60 leden. In de loop der jaren is het aantal banen uitgebreid tot acht en is het aantal leden gegroeid naar circa 700 in 2013, waarvan 1/3 junior, 1/3 senior 50+ en 1/3 van tussen liggende leeftijd.

In de beginjaren verzorgden mijnmedewerkers de aanleg en het onderhoud van het park. De eerste jaren waren er krijtlijnen i.p.v. linten; in een tuinpaviljoentje kon koffie of thee worden gezet en de wijde omgeving bestond uit agrarisch land.
Later konden ook familieleden en vrienden van de beambten van de Oranje Nassau mijnen – op voordracht – lid worden en nog weer later werd TVON een “open” vereniging. Hiermee steeg het aantal tennisenthousiastelingen, waarna er gewoon banen bijgelegd werden.

De dertiger jaren waren op financieel gebied moeilijke jaren voor de club. In 1935 bestond er geharrewar over afschrijven van banen en door geldgebrek werd in 1937 niet aan de competitie deelgenomen.
Bij het 25-jarig bestaan in 1955 werd het huidige clubhuis (inclusief dienstwoning) geopend. De vereniging telde toen 300 tennisleden waarvan ongeveer 2/3 deel niet werkzaam was bij de mijnen. Een opmerkelijk evenement in de geschiedenis van TVON was het ‘drie-landen-toernooi’. Begonnen als toernooi voor Belgen, Duitsers en Nederlanders groeide het – mede door een boycot van profspelers op Wimbledon – uit tot een internationaal A-toernooi. Dit evenement werd in totaal acht keer door TVON georganiseerd. Leuk daarbij te vermelden is dat een deel van de spelers tijdens genoemd toernooi, onderdak vond bij leden/gastgezinnen in de regio en een ander deel in een tentenkamp op het tennispark kampeerde.

clubhuis 2010Na de mijnsluiting wilde de toenmalige eigenaar O.G.O.N. het tennispark, bestaande uit zes banen, clubhuis annex bovenwoning en omliggende grond, afstoten. De koop van het tenniscomplex heeft het bestuur destijds veel financiële hoofdbrekens gekost. Als oplossing voor de problemen werd besloten een ander contributiesysteem in te voeren. Met het geven van gezinskortingen konden vele families voor de vereniging behouden blijven.

In 1978, vier jaar na de aankoop van het tennispark door de vereniging, kon met steun van de overheid een grote renovatie van het tennispark worden gerealiseerd. Daarbij vond uitbreiding plaats naar de huidige acht banen (twee aan twee), werd een automatische beregening geïnstalleerd en een parkeerplaats aangelegd. Deze faciliteiten bevorderden de kwaliteit van het tennispark enorm.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging in 2005 is het clubhuis, het hart van het tennispark, aan de buitenkant opnieuw geverfd in toepasselijke kleuren en, mettertijd, werden de binnenkant, de bar, de kleedkamers en douches gerenoveerd.
Op de foto’s is te zien hoe het complex er in de beginjaren uitzag en hoe het er anno 2013 bij staat.

In september 2011 vond een ware happening plaats. De door Richard Krajicek (voormalig Wimbledon-kampioen) beschilderde olifant Wimby genaamd, kon worden verworven. Spontane leden/sponsoren maakten de aankoop èn een bezoek van Richard aan ons park mogelijk. Bovendien kwam Sharon Walraven en speelde een demonstratie rolstoeltennis partij. Velen zullen zich deze bijzondere dag beslist lang blijven herinneren.

Het uitnodigen van tenniscoryfeën is in 2012 voortgezet. Sjeng Schalken gaf een clinic en zijn kledinglijn werd door TVON leden geshowed. Dit jaar zal Raemon Sluiter in september met een clinic zijn opwachting maken.

Bestuur maart 2013

Niets van deze informatie mag gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van het bestuur.
© TVON

Sponsoren

Archief