TVON is geen openbare parkeerplaats
30-03-2012

Vanaf het einde van het vorig seizoen hebben we moeten constateren dat er volop illegaal geparkeerd wordt op ons tennispark. Ons park is echter private eigendom, hetgeen betekent dat het verboden is voor onbevoegden. Het bestuur wil nadrukkelijk stellen dat de parkeerplaats van TVON bestemd is voor haar leden, haar gasten en relaties. Middels een flyer onder de voorruit gaat het bestuur de illegale parkeerders attenderen op het bovenstaande en hen tevens vriendelijk, doch nadrukkelijk, verzoeken om niet meer bij TVON te parkeren. Blijft men dit toch doen dan zal het bestuur zich beraden op nadere acties. Indien u mensen kent die zonder dat ze lid zijn bij ons parkeren, willen we u vragen hen te wijzen op het feit dat men daartoe niet bevoegd is. Natuurlijk bent u als lid, relatie of gast nog steeds van harte uitgenodigd om uw auto op het daarvoor bestemde parkeerplein te parkeren.

Het bestuur

Sponsoren

Archief