Onweer op de tennisbaan
27-02-2012

Wat kun u het beste doen bij naderend onweer?

Jaarlijks telt Nederland gemiddeld honderd onweersdagen (bron: KNMI). Soms leiden heftige onweersbuien tot materiële schade en/of lichamelijk letsel. Ook op een tennisbaan lopen spelers en publiek risico bij onweer. Als organisator van een evenement is het belangrijk om te weten wanneer u de activiteiten op de baan moet staken bij dreigend onweer. Maar ook wanneer er geen clubactiviteiten op de baan zijn is het uiteraard van belang dat leden elkaar tijdens een onweersbui wijzen op de gevaren.

Wanneer moet u ingrijpen?

Door de ‘tien seconden’-regel toe te passen kunt u een inschatting maken van het gevaar slachtoffer te worden van blikseminslag. Onweer begint in eerste instantie met wat gerommel op afstand. Dit is het moment voor u om maatregelen te treffen. Ziet u bovendien bliksemflitsen, dan nadert het onweer het tennispark. Op het moment dat de tijd die verstrijkt tussen bliksemflits en donder minder dan 10 seconden is, is het onweer gevaarlijk dichtbij. Maak alle mensen zo snel mogelijk kenbaar de banen te verlaten. Tijdens officiële wedstrijden heeft de umpire overigens het recht en de plicht om bij opkomend onweer de wedstrijd te staken of tijdelijk te onderbreken.

Waar kunt u schuilen en hoe lang?

U kunt het beste schuilen in het clubhuis of in de auto wanneer het onweer erg dichtbij is. Verlaat uw schuilplaats niet eerder dan het moment waarop tussen bliksemflits en donderslag meer dan tien seconden zit. Blijf bovendien uit de buurt van hoge bomen of (licht)masten. Een sportveld is een gevaarlijke plaats tijdens onweer. Bliksem slaat gemakkelijk in lichtmasten of metalen afrastering in. Zelfs een paraplu tegen de onvermijdelijke stortregen moet u niet gebruiken.

Geen schuilplaats aanwezig

In een situatie waarin u door het onweer wordt verrast en er tussen donder en bliksemflits minder dan drie à vijf seconden tijdsverschil zit, is er maar één oplossing: neem de hurkzit aan. Plaats in gehurkte houding de voeten dicht bij elkaar en ga vooral niet op de grond liggen. Hoe groter het oppervlak van uw lichaam, des te omvangrijker de kans dat een deel van de bliksem uw lichaam treft.

Onweer nader verklaard

Het ontstaan van onweer heeft te maken met de sterk stijgende en dalende luchtstromingen in grote buienwolken en de elektrische geladenheid van aarde en atmosfeer. Door de sterke luchtstromingen kunnen in de wolk concentraties van elektrische ladingen ontstaan. In onweerswolken stromen sterk stijgende warme lucht en sterk dalende koude lucht vlak langs elkaar met snelheden van maximaal 100 kilometer per uur. Met die stromingen worden ook elektrisch geladen deeltjes meegevoerd, waardoor de wolk als een enorme condensator wordt opgeladen. Daardoor worden ontladingen mogelijk tussen de wolk en andere wolken of tussen de wolk en de aarde wat leidt tot bliksem en donder.

Bron: Centre Court

Sponsoren

Archief