Extra ALV op 1 maart aanstaande – inloop 19.30 uur – start 20.00 uur
10-02-2023

Tijdens deze ALV bespreekt het bestuur de gewijzigde statuten en het gewijzigde huishoudelijk reglement. De uitnodiging en de stukken volgen binnenkort. De ALV vindt plaats in het cluhuis van TVON.

Sponsoren

Archief