ALV van 1 maart
03-03-2023

Tijdens de ALV van 1 maart j.l. hebben de aanwezige leden unaniem de gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement aangenomen.

Binnenkort worden bij de notaris de documenten getekend.

Sponsoren

Archief