Zomertraining junioren 2023

Tennisvereniging Oranje Nassau organiseert in 2023 weer training voor alle jeugdleden. De tennistrainers, Rob van Oppen en Costel Sistermans, geven gedurende het seizoen in totaal 16 lessen van 50 minuten elk. Het seizoen loopt van april tot oktober. De trainingen starten in de maand april.

Kosten
TVON hanteert een all-in tarief van € 248,- per leerling. Dit tarief omvat:
– de lidmaatschapscontributie
– de trainingskosten
– de deelname aan de competitie
– de deelname aan alle jeugdactiviteiten (behalve de jeugddagen in augustus waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd)
– en onbeperkt vrij tennissen op de beschikbare banen.
Voor een tweede, derde of vierde kind uit eenzelfde gezin geldt een korting van € 20,- per kind. Voor ieder volgend kind uit hetzelfde gezin wordt deze korting € 10,00 hoger.
Twee keer per week trainen kost € 160,- extra.

Groepsindeling
Er zal worden getraind in groepen van 4 of 5 leerlingen. Incidenteel kan de groepsgrootte hiervan afwijken. Het trainingstarief is niet afhankelijk van de groepsgrootte. De trainers bepalen samen met het bestuur de groepsindeling. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren en de wensen van de jeugdleden. De lessenindeling wordt uiterlijk 21 maart 2023 bekendgemaakt. Daarover ontvangt iedereen per e-mail bericht van de trainers.

In een enkel geval kan worden afgeweken van de opgegeven trainingstijd. Er wordt dan contact opgenomen met de desbetreffende ouders en naar een passende oplossing gezocht. Wanneer door weersomstandigheden de training geen doorgang kan vinden, zal indien mogelijk een theorieles gegeven worden of komt de training te vervallen.

Aanmelden training en jeugdlidmaatschap uitsluitend via deze  website
Voorwaarde voor het volgen van jeugdtraining is het jeugdlidmaatschap van TVON en een geldig KNLTB-ledenpasje dat bij het lidmaatschap verstrekt wordt. Ben je nog geen lid? Meld je dan eerst aan via deze link.

Je kunt je voor de training uitsluitend aanmelden via deze website (zie onderaan). Doe dat op tijd, zodat de trainers voldoende tijd hebben om een passende indeling te maken.

Uiterste aanmelddatum zondag 5 maart 2023
Nadat de aanmelding voor de training (en het lidmaatschap indien je nog geen lid bent) door TVON is ontvangen wordt het verschuldigde bedrag automatisch van je rekening afgeschreven of ontvang je een factuur.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de jeugdtraining kun je bellen met

Rob van Oppen (06-21858087) of Costel Sistermans (06-25337562).

AANMELDFORMULIER