Evenementenkalender

 • Nieuws

Corona update: dubbelspel is toegestaan

Vanaf 20 mei is het weer toegestaan om te dubbelen. Volwassenen van 19 jaar en ouder mogen vanaf nu ook dubbelen. Vier spelers op een baan is toegestaan bij vrij spelen, mits de 1,5 meter gehandhaafd wordt. Vanaf 18.30 uur is reserveren op de baan noodzakelijk. Overdag is reserveren niet nodig.  Uiteraard dienen de corona-richtlijnen gevolgd te worden. Deze zijn duidelijk zichtbaar op het corona-bord op de parkeerplaats bij baan 2.

Lees hier het volledige bericht van de KNLTB.

 

Nieuwe richtlijnen tennissen op TVON

Naar aanleiding van de versoepelde corona maatregelen die de overheid heeft aangekondigd heeft de KNLTB de richtlijnen aangepast. Het bestuur van TVON neemt de richtlijnen over en adviseert daarom om met 2 personen per baan te tennissen. Bij een seniorentraining mogen maximaal  4 senioren trainen. Ook 4 leden uit hetzelfde gezin mogen met 4 personen tegelijkertijd tennissen. Ook kunnen 2 personen die onder hetzelfde dak wonen spelen tegen 2 personen die ook onder hetzelfde dak wonen. Vanaf 1 juni worden de richtlijnen door de KNLTB opnieuw bekeken. 

Het clubhuis en het terras blijven gesloten, behalve de toiletten voor noodgevallen.

Op het tennispark hangt een baanrooster waar leden verplicht vooraf hun baan moeten reserveren. Zonder reservering is het niet toegestaan om 's avonds op het tennispark aanwezig te zijn. De speeltijd is 50 minuten. Daarna is er 10 minuten pauze om te vegen en te wisselen. Graag 5 minuten van te voren aanwezig zijn en na afloop direct het tennispark verlaten. 

Dr jeugd vanaf 13 jaar mag vrij spelen, echter alleen onder toezicht.

Voorjaarscompetitie wordt verplaatst naar het najaar

De captains van de betreffende teams zijn geïnformeerd en zijn gevraagd aan de VCL door te geven of hun team mee zal doen.

Contributie betalen? Wees solidair, steun je vereniging!

 
Het is even niet anders. Je bent lid van een vereniging maar het park is gesloten en je mag nu niet tennissen. Hoe zit het dan met je contributie? Natuurlijk heeft iedereen begrip voor de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, want onze gezondheid staat voorop. Jouw vereniging staat voor grote uitdagingen, want vaste lasten zoals loonkosten, huur en baanonderhoud lopen ondanks de crisis gewoon door. Juist daarom is het belangrijk om achter jouw vereniging te staan. Een vereniging is van en voor de leden: je moet het samen doen. Steun je vereniging daarom in deze tijden en wees solidair, betaal je contributie. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van de vereniging, zodat je straks als de situatie het toelaat en de banen weer open gaan kan tennissen op jouw vereniging. 

Agenda ALV woensdag 29 januari 2020

Het bestuur van TV Oranje Nassau nodigt u graag uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 29 januari 2020. Vanaf 19.30 uur is het clubhuis geopend. De vergadering start stipt om 20.00 uur. Ouders van juniorleden zijn van harte welkom, u heeft namens uw kind(eren) stemrecht in de vergadering en u kunt agendapunten indienen.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 2019 (zie OUT 2019 of digitaal op te vragen bij de secretaris)
 3. Mededelingen en terugblik bestuur seizoen 2019
 4. Verslag van de commissies
 5. Financieel jaarverslag en verantwoording
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2020
 8. Vooruitblik bestuur 2020
 9. Aanpassing baanreglement
 10. Begroting 2020 + voorstel contributiewijziging
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag en sluiting

De financiële jaarstukken zijn voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur beschikbaar.

Het bestuur hoopt u allen op deze woensdagavond te mogen begroeten. Uiteraard serveren wij koffie en een kleine versnapering.

Noteer alvast de datum van de ALV

De datum van de ALV is door het bestuur vastgesteld op woensdag 29 januari 2020. Nadere informatie en uitnodiging via e-mail volgt.

Contributiefactuur 2020 digitaal in uw mailbox: betaal op tijd!

Ook dit jaar ontvangen alle leden de contributiefactuur digitaal. Houd daarom uw mailbox in de gaten. Betaal op tijd, of laat TVON automatisch incasseren. Een machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

TV Oranje Nassau en AVG

Als tennisvereniging hechten we veel waarde aan de privacy van onze leden. De nieuwe AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gaat in op 25 mei 2018. De Algemene verordening gegevensbescherming is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Via deze weg informeren wij u over de maatregelen die het bestuur heeft genomen om uw privacy te waarborgen. Daartoe heeft TV Oranje Nassau haar privacybeleid aangepast. Het nieuwe privacybeleid kunt u terugvinden in de disclaimer.

TV Oranje Nassau klaar voor AVG?

De nieuwe AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gaat in op 25 mei 2018. De Algemene verordening gegevensbescherming is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Ook verenigingen die persoonsgegevens opslaan en gebruiken, moeten rekening houden met de AVG.

Het bestuur is begonnen met de implementatie van een stappenplan om ervoor te zorgen dat TV Oranje Nassau voor de deadline van 25 mei 2018 'AVG proof' wordt. Via de website houden we jullie op de hoogte.