Evenementenkalender

 • Algemeen
 • Baanreglement

Baanreglement

Artikel 1. Afschrijfsysteem

Op het terras, tegen de muur van het clubhuis, hangt het afhangbord. Voor het afhangen gelden de volgende regels:
 1. Plaats uw eigen geldige ledenpas met foto op het bord bij de baan waarop u wenst te spelen. Deze reservering is alleen geldig indien u op het park aanwezig bent.
 2. Stel de tijd in waarop u start met spelen, zodat de eerstvolgende spelers kunnen zien wanneer uw speelperiode van 45 minuten voorbij is.
 3. Als alle banen bezet zijn plaatst u uw ledenpas in het wachtblok achter de ledenpassen van de personen die reeds spelen. Is hun reguliere speeltijd verstreken dan neemt u hun ledenpassen van het bord, schuift uw eigen ledenpas voor de klok en stelt uw speeltijd in. Laat de verwijderde ledenpassen duidelijk op het bord achter.
 4. Neem na het spelen uw ledenpas direct van het bord.
 5. Bij drukte is het niet toegestaan meer dan één periode van 45 minuten achter elkaar te spelen. Er dienen dan zoveel mogelijk dubbelpartijen te worden gevormd.
 6. Hang eerst lege banen af teneinde discussies te voorkomen.

Artikel 2. Baanverlichting

De baanverlichting wordt in principe bediend door de personen die bardienst draaien. Is er niemand in het clubhuis aanwezig dan kan via een schakelaar op de buitenmuur boven het afhangbord de verlichting van de banen 3-4 en 5-6 ingeschakeld worden. De verlichting van de banen 1-2 kan uitsluitend vanuit de bar worden ingeschakeld.

Uitschakeling van de baanverlichting kan alleen handmatig vanuit de bar.

De baanverlichting wordt echter in de periode april-september om 23.00 uur automatisch uitgeschakeld, behalve tijdens competitie en toernooien. In oktober wordt de verlichting al vroeger automatisch uitgeschakeld.

Artikel 3. Onderhoud tennisbanen

Een droge baan dient voor het spelen met de handsproeier te worden besproeid. Na het beëindigen van het spel zijn de spelers verplicht de gehele baan te vegen. Het sleepnet dient te worden opgehangen aan de daartoe bestemde haken. Alle voorwerpen die niet op de baan thuis horen dienen te worden meegenomen. 

Aan het begin van het seizoen kan er nachtvorst voorkomen. De banen mogen in dat geval pas worden bespeeld zodra zij door het bestuur of de door het bestuur bevoegd verklaarde baanbeheerder zijn vrijgegeven.

Artikel 4. Tennisschoenen en tenniskleding

De leden zijn verplicht op de baan tennisschoenen te dragen. Leden worden bovendien verzocht om gepaste tenniskleding te dragen.

Artikel 5. Introducties

Het is TVON-leden toegestaan familie, vrienden en kennissen te introduceren om te tennissen. Bij introductie is het afhangsysteem van toepassing. Er kan alleen geïntroduceerd worden als het niet druk is. Introductie is bedoeld als kennismaking, niet als verkapt lidmaatschap. Eenzelfde persoon kan drie keer per seizoen geïntroduceerd worden. Een introductie s.v.p. van te voren aanmelden bij de parkbeheerder (06 45961477).

Artikel 6. Baanverhuur

 1. Huur van banen door niet-leden is slechts mogelijk na toestemming van het bestuur. De baanhuur dient vooraf te worden voldaan.
 2. De huur bedraagt € 10,00 per uur per baan.
 3. Leden kunnen met een groep, waaronder niet-leden, banen huren. Iedere aanvraag moet vooraf worden goedgekeurd door het bestuur. De huurprijs wordt bepaald in overleg met het bestuur.
 4. Een aanvraag tot baanhuur kan worden ingediend door te bellen met de parkbeheerder (06 45961477).

Artikel 7. Wijzigingen

Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts in een algemene ledenvergadering worden behandeld en behoeft - om te worden aangenomen - een meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 8. Vaststelling reglement

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 29 januari 2020.