Evenementen 2020

Contributie betalen? Wees solidair, steun je vereniging!

 
Het is even niet anders. Je bent lid van een vereniging maar het park is gesloten en je mag nu niet tennissen. Hoe zit het dan met je contributie? Natuurlijk heeft iedereen begrip voor de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, want onze gezondheid staat voorop. Jouw vereniging staat voor grote uitdagingen, want vaste lasten zoals loonkosten, huur en baanonderhoud lopen ondanks de crisis gewoon door. Juist daarom is het belangrijk om achter jouw vereniging te staan. Een vereniging is van en voor de leden: je moet het samen doen. Steun je vereniging daarom in deze tijden en wees solidair, betaal je contributie. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van de vereniging, zodat je straks als de situatie het toelaat en de banen weer open gaan kan tennissen op jouw vereniging. 

Start voorjaarscompetitie vooralsnog gepland op 9 mei

De KNLTB Voorjaarscompetitie voor senioren en junioren start in mei met de eerste speeldagen in het weekend van 9 en 10 mei. Concreet houdt dit in dat speelronde 1, 2, 3 en 4 worden uitgesteld en worden gespeeld na speelronde 5, 6 en 7. Er wordt dus gespeeld in zeven opeenvolgende weken. Zodra vanuit het RIVM en NOC*NSF groen licht wordt gegeven voor het hervatten van de wedstrijden, informeren wij je hierover en passen wij de speeldata zo snel mogelijk aan op MijnKNLTB.

Clubhuis gesloten t/m 6 april: geen activiteiten en geen buitentrainingen

Op zondag 15 maart 2020 heeft de overheid de richtlijnen aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bestuur van TV Oranje Nassau en de trainers volgen deze richtlijnen op. Dat heeft gevolgen voor onze club:
 
- Het clubhuis is per direct tot en met 6 april gesloten.
- Alle activiteiten van de commissie recreatief, maar ook vrij tennissen, de trainingen en alle competitiewedstrijden gaan t/m 6 april niet door.
- De buitenbanen zijn op dit moment nog niet bespeelbaar en blijven tot en met 6 april gesloten.
 
Het bestuur houdt u zo goed mogelijk op de hoogte. Wij hopen iedereen weer te kunnen begroeten zodra de situatie verbeterd is.

Activiteiten afgelast vanwege coronavirus!

In overleg met de voorzitter van de commissie recreatief en de voorzitter van de jeugdcommissie, alsmede met de trainers, heeft het bestuur besloten om de activiteiten bij TV Oranje Nassau die tot en met 31 maart ingepland waren te cancellen. Hiermee volgt het bestuur de richtlijnen van het RIVM en het KNLTB besluit om alle wedstrijden en bijeenkomsten af te gelasten tot en met 31 maart 2020. Het bestuur volgt nauwlettend de ontwikkelingen en hoopt op ieders begrip.

Agenda ALV woensdag 29 januari 2020

Het bestuur van TV Oranje Nassau nodigt u graag uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 29 januari 2020. Vanaf 19.30 uur is het clubhuis geopend. De vergadering start stipt om 20.00 uur. Ouders van juniorleden zijn van harte welkom, u heeft namens uw kind(eren) stemrecht in de vergadering en u kunt agendapunten indienen.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 2019 (zie OUT 2019 of digitaal op te vragen bij de secretaris)
 3. Mededelingen en terugblik bestuur seizoen 2019
 4. Verslag van de commissies
 5. Financieel jaarverslag en verantwoording
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2020
 8. Vooruitblik bestuur 2020
 9. Aanpassing baanreglement
 10. Begroting 2020 + voorstel contributiewijziging
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag en sluiting

De financiële jaarstukken zijn voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur beschikbaar.

Het bestuur hoopt u allen op deze woensdagavond te mogen begroeten. Uiteraard serveren wij koffie en een kleine versnapering.

Noteer alvast de datum van de ALV

De datum van de ALV is door het bestuur vastgesteld op woensdag 29 januari 2020. Nadere informatie en uitnodiging via e-mail volgt.

Contributiefactuur 2020 digitaal in uw mailbox: betaal op tijd!

Ook dit jaar ontvangen alle leden de contributiefactuur digitaal. Houd daarom uw mailbox in de gaten. Betaal op tijd, of laat TVON automatisch incasseren. Een machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

TV Oranje Nassau en AVG

Als tennisvereniging hechten we veel waarde aan de privacy van onze leden. De nieuwe AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gaat in op 25 mei 2018. De Algemene verordening gegevensbescherming is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Via deze weg informeren wij u over de maatregelen die het bestuur heeft genomen om uw privacy te waarborgen. Daartoe heeft TV Oranje Nassau haar privacybeleid aangepast. Het nieuwe privacybeleid kunt u terugvinden in de disclaimer.

TV Oranje Nassau klaar voor AVG?

De nieuwe AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gaat in op 25 mei 2018. De Algemene verordening gegevensbescherming is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Ook verenigingen die persoonsgegevens opslaan en gebruiken, moeten rekening houden met de AVG.

Het bestuur is begonnen met de implementatie van een stappenplan om ervoor te zorgen dat TV Oranje Nassau voor de deadline van 25 mei 2018 'AVG proof' wordt. Via de website houden we jullie op de hoogte.