Evenementen

  • Lid worden
  • Contributie

Contributie

Bij de bepaling van de contributie wordt onderscheid gemaakt tussen drie leeftijdscategorieën.
Bepalend hierbij is de leeftijd die men gedurende het lopende verenigingsjaar bereikt.

  Jeugd
t/m 17 jaar
Senioren
18 t/m 21 jaar
Senioren
vanaf 22 jaar
Clubcontributie € 48,00 € 83,00 € 125,00
Bondscontributie € 17,00 € 17,00 €  17,00
Vrijwilligersbijdrage     €  15,00
Totaal € 65,00 1) € 100,00 € 157,00

1) Voor junioren, die deelnemen aan de jeugdtraining, geldt een all-in tarief van € 240,- voor contributie, trainingsbijdrage en competitie. U kunt dit bedrag in vier termijnen van € 60,- betalen via automatische incasso. Het tarief omvat:
- de clubcontributie, waardoor er van april tot november vrij kan worden getennist
- de bondscontributie, inclusief KNLTB ledenpas
- 16 tennislessen van 50 minuten
- gratis deelname aan de Worldtour (wedstrijden aangepast aan diverse tennisniveaus) of de jeugdcompetitie (gele bal)
- gratis extra tennisles voor jeugdcompetitieteams (gele bal) van 50 minuten per week, tijdens de competitieperiode
- gratis deelname aan alle jeugdactiviteiten (met uitzondering van de jeugdtweedaagse, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd).
Voor een tweede of derde kind per gezin geldt bovendien een korting op het all-in tarief van € 20,- per kind. Kinderen, die twee keer per week tennisles willen volgen, betalen een all-in tarief van € 400,-.

Vrijwilligersbijdrage
Senioren worden in staat gesteld de vrijwilligersbijdrage terug te verdienen in de vorm van consumptiekaarten door bardiensten te draaien of door ander vrijwilligerswerk te doen.

Gezinskorting
Per gezin zal de clubcontributie niet meer bedragen dan € 300,00. 
De gezinskorting is niet van toepassing op de bondscontributie en de bijdrage clubhuis. 
Personen, die op hetzelfde adres wonen, worden geacht tot één gezin te behoren.

Ouderintroductietarief
Voor ouders van junioren geldt in het seizoen van hun aanmelding als lid het zogenaamde ouderintroductietarief. Dit houdt in dat zij 50% korting krijgen op de clubcontributie. De korting geldt niet voor de bondscontributie en de vrijwilligersbijdrage. Het ouderintroductietarief is eenmalig. In het seizoen volgend op het seizoen, waarin deze korting is verleend, is uitsluitend een volwaardig lidmaatschap mogelijk.

Seizoenskorting
Personen, die na 1 juni lid willen worden betalen een evenredig deel van de clubcontributie. Deze seizoenskorting is niet van toepassing op de bondscontributie en de vrijwilligersbijdrage. De seizoenskorting is eenmalig. In het seizoen volgend op het seizoen, waarin seizoenskorting is verleend, is uitsluitend een volwaardig lidmaatschap mogelijk.

T-lidmaatschap 
Het T-lidmaatschap geldt voor hen, die om de een of andere reden niet of niet meer actief tennissen, maar wel lid van de vereniging willen blijven. T-leden mogen geen gebruik maken van de tennisbanen of deelnemen aan toernooien en trainingen. Het T-lidmaatschap is ook bedoeld voor personen die de tennissport niet beoefenen, maar wel vrijwilligerswerk voor TVON willen doen. Vanwege de ongevallenverzekering worden T-leden aangemeld bij de KNLTB. Het T-lidmaatschap kost € 35,00 per jaar. Dit bedrag is inclusief de bondsbijdrage. Het T-lidmaatschap dient te worden aangevraagd bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en kan op elk moment in het jaar worden omgezet in een gewoon lidmaatschap. Neem voor omzetting naar een gewoon lidmaatschap contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Competitielidmaatschap
Het is voor competitieteams bij TV Oranje Nassau mogelijk om spelers van andere verenigingen mee te laten spelen in hun team. Deze spelers kunnen dan competitielid worden. Daarbij gelden de volgende condities: 
- Tenminste de helft van een competitieteam bestaat uit leden van TVON. 
- Competitieleden zijn volwaardig lid bij een andere tennisvereniging en zijn in het bezit van een geldig KNLTB-pasje. 
- Het competitielidmaatschap is alleen geldig gedurende de weken waarin de competitie wordt gespeeld. Competitieleden hebben in deze periode het recht gebruik te maken van alle faciliteiten van TVON. 
- Het competitielidmaatschap bij deelname aan één competitie kost inclusief de bondscontributie € 25,00. Voor competitieleden, die aan twee competities willen deelnemen, bedraagt het competitielidmaatschap inclusief de bondscontributie € 50,00. 
- Competitieteams, waarin leden uit andere verenigingen meespelen, betalen dezelfde competitiebijdrage als alle andere teams.

Automatische incasso
TVON streeft naar automatische incasso van contributie en trainingsbijdrage. Voor zover dat nog niet is gebeurd, worden leden verzocht een machtigingsformulier in te vullen en in te leveren bij of op te sturen naar de penningmeester. Het machtigingsformulier kan worden gedownload via de website.

Collectieve verzekering
TVON heeft voor al haar actieve en T-leden via de KNLTB een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerd zijn slechts de leden die zijn aangemeld bij de KNLTB en die geen betalingsachterstand hebben.

Coulanceregeling
Leden, die als gevolg van ziekte of een ernstige blessure het gehele seizoen of een groot deel van het seizoen niet kunnen tennissen, kunnen in overleg met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. de status van T-lid krijgen. Deze coulanceregeling kan niet achteraf worden toegepast.

Betalingsregeling
Leden, die door omstandigheden niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen, hebben de mogelijkheid om met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een betalingsregeling te treffen.
Zij kunnen hun contributie via automatische incasso in termijnen voldoen. Voorwaarde voor een dergelijke betalingsregeling is dat deze wordt getroffen vóór het begin van het seizoen.

Betalingstermijn en incasso
Voor de verschuldigde contributie ontvangen de leden een factuur. De contributie dient te zijn betaald vóór het begin van het tennisseizoen. Zodra de contributie is betaald ontvangen de leden van de ledenadministratie een ledenpas, die toegang geeft tot de tennisbanen.

Van de leden wordt verwacht dat zij tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen.
Wanneer leden hun betalingsverplichtingen, ook na herinnering en/of afspraken over een betalingsregeling, niet nakomen, kan het bestuur besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau.
De kosten, verbonden aan het incassotraject zijn minimaal € 40,00 exclusief btw en komen voor rekening van het lid.
 
Zodra een vordering is overgedragen aan een incassobureau kan het bestuur besluiten het betreffende lid na schriftelijke kennisgeving uit te sluiten van alle verenigingsactiviteiten en het lidmaatschap voor het lopende seizoen op te zeggen. Het betreffende lid kan in een volgend seizoen een nieuw lidmaatschap verkrijgen nadat alle achterstallige bedragen zijn betaald.

Bankrekeningnummer:
ING  NL14 INGB 000 10 63 373
t.n.v. TV Oranje Nassau

Adres

Valkenburgerweg 68a
6419 AV Heerlen
045 750 61 44
info@tvoranjenassau.nl

Disclaimer

 

 

 

Webmaster: webmaster@tvoranjenassau.nl