Evenementen 2020

Prestatief tennis tijdens competitie

In onze vereniging wordt aan junioren en senioren in ruime mate de mogelijkheid geboden om prestatief de tennissport te beoefenen. Er is een voorjaars- en een najaarscompetitie.

Zondagochtend

Op zondagochtend wordt deelgenomen aan de gemengde- en juniorencompetitie. Tevens is er voor de basisschooljeugd de World Tourcompetitie, ook op zondagochtend.

Zaterdagmiddag

De districtscompetitie (zaterdagmiddag) wordt in de senioren, de 17+, de 35+, alsmede in de 50+ klasse gespeeld. Ook hier wordt aan de gemengde-, de dames- en de herencompetitie deelgenomen. Deze wedstrijden beginnen om 13.00 uur.

Vrijdagavond

In de vrijdagavondcompetitie senioren wordt gespeeld vanaf 19.00 uur, in de 17+, de 35+ alsmede in de 50+ klasse.

Dinsdagochtend

Voor de dames bestaat de mogelijkheid in de dinsdagmorgencompetitie te spelen. Er wordt in de open-, 35+ en 50+ leeftijdscategorieën deelgenomen aan deze competitie. Deze wedstrijden beginnen om 9.30 uur.

Spelers uit andere verenigingen mogen meedoen in competitieteam

Het is voor competitieteams bij TV Oranje Nassau mogelijk om spelers van andere verenigingen mee te laten spelen in hun team. Deze spelers kunnen dan competitielid worden. Daarbij gelden de volgende condities:

  • Tenminste de helft van een competitieteam bestaat uit leden van TVON.
  • Competitieleden zijn volwaardig lid bij een andere tennisvereniging en zijn in het bezit van een geldig KNLTB-pasje.
  • Het competitielidmaatschap is alleen geldig gedurende de weken waarin de competitie wordt gespeeld. Competitieleden hebben in deze periode het recht gebruik te maken van alle faciliteiten van TVON.
  • Het competitielidmaatschap bij deelname aan één competitie kost inclusief de bondscontributie € 25,00. Voor competitieleden, die aan twee competities willen deelnemen, bedraagt het competitielidmaatschap inclusief de bondscontributie € 50,00.
  • Competitieteams, waarin leden uit andere verenigingen meespelen, betalen dezelfde competitiebijdrage als alle andere teams.

Lees hier meer over de competitie.