Evenementen

Introducees

Het is TVON-leden toegestaan familie, vrienden en kennissen te introduceren om te tennissen.
Daarbij dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

a. Het TVON-lid legt introductie vast in het introductieboek achter de bar. Bij de barbeheerder worden naam en
    voorletters van de introducees en van het TVON-lid doorgegeven;
b. Bij introductie is het afschrijfsysteem van toepassing;
c. Er kan alleen geïntroduceerd worden als het niet druk is. De belangen van TVON-leden gaan voor.
    Introduceren na 17.00 uur is vrijwel niet mogelijk;
d. Junioren kunnen alleen junioren introduceren;
e. Het introductiegeld bedraagt € 5,00 per introducee, per dagdeel;
f.  Een dagdeel loopt van 09.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 17.00 uur;
g. Het introductiegeld moet, zo mogelijk vóór het spelen, aan de bar worden betaald.
    Diegene die introduceert, blijft verantwoordelijk voor betaling;
h. Introductie is bedoeld als kennismaking, niet als verkapt lidmaatschap. Een zelfde persoon kan maar drie keer
    per seizoen geïntroduceerd worden;
i.  Bij introduceren wordt op alle leden een beroep gedaan genoemde regels te hanteren.

 • ed-heuvelmans.png
 • regtop.png
 • Logister1.png
 • van_der_bijl.png
 • esterella.png
 • obvion.jpg
 • nijssenweb.png
 • rabobank.jpg
 • timmers-hh.jpg
 • Wolfs-Knops.jpg
 • waterval.png
 • ace-tennisservice.png
 • emonts.png
 • cleandeal.png
 • Hoenshuisjpg.jpg
 • FIDES-Bouw-Advies-logo.png
 • Logister2.jpg
 • Interfood_logo_2013.jpg
 • hoeve_de_aar.png

Adres

Valkenburgerweg 68a
6419 AV Heerlen
045 750 61 44
info@tvoranjenassau.nl

Disclaimer

 

 

 

Webmaster: webmaster@tvoranjenassau.nl