Evenementen 2019

Clubhuis- en barreglement

Voor een adequaat gebruik van het clubhuis dienen de volgende regels in acht genomen te worden.

 • De openingstijden van het clubhuis zijn:
  • door de week ’s ochtends van 10:00 – 12:00 uur
  • door de week ’s avonds: 19:30 – 23:30 uur (of uiterlijk 1 uur nadat de laatste tennissers van de baan komen, dit ter beoordeling van de personen die bardienst draaien)
 • Tijdens de competitieweken (vrijdagavond, zaterdag en zondag), de Worldtour voor de jeugd en tijdens toernooien worden de openingstijden aangepast.
 • Het clubhuis (niet de toegang tot de kleedkamers) is gesloten op 1ste Paasdag en 1ste Pinksterdag
 • Bovenstaande betekent dat er ook uren en dagen zijn dat de bar gesloten is. Er zijn dan in principe geen volwassenen aanwezig en er wordt geen toezicht gehouden op wat er zich in en rond het tennispark afspeelt. Het bestuur wil u graag hierop wijzen om eventuele misverstanden te voorkomen. Met name voor ouders/verzorgers van juniorleden is het goed te weten dat er buiten de openingsuren geen toezicht is.
 • De bar wordt door de vereniging in eigen beheer geëxploiteerd. Dit betekent dat op leden een beroep gedaan wordt om bardiensten te draaien. Hoe meer leden zich hiervoor opgeven, des te vaker de bar open kan zijn. Voor het draaien van bardiensten ontvangt u een of meer consumptiekaarten.
 • In het clubhuis is roken verboden. Rokers kunnen gebruik maken van het terras.
 • In het clubhuis mag gebruik gemaakt worden van muziek uit de geluidsinstallatie. Echter tot een redelijk geluidsniveau. Hierbij worden de deuren naar het terras gesloten. Om middernacht wordt de muziek uitgezet. Bij feestjes mag de muziek aan tot uiterlijk 01.00 uur, waarbij na middernacht de volumeknop tot achtergrondmuziek wordt teruggedraaid.
 • Voor het verlichten van de baan kunt u buiten de openingstijden van het clubhuis gebruik maken van een lichtknop die aangebracht is op het terras.
 • De mensen achter de bar zijn vrijwilligers waarvoor we veel waardering hebben. Zij zijn op de dagdelen die ze bardienst draaien verantwoordelijk voor het reilen en zeilen met betrekking tot de bar en we verzoeken eenieder hen met respect te bejegenen.
 • Het is niet toegestaan om te pas en te onpas de keuken in te gaan, wanneer je geen bardienst draait op dat moment. Op competitiedagen mogen de betreffende teams (beperkt) gebruik maken van de keuken. Ieder team zorgt dat de keuken netjes achtergelaten wordt.
 • De kleedkamers, toiletten en douches zijn voor ieders gebruik. Ze worden netjes achter gelaten.

Door naleving van deze regels hopen we dat onze leden kunnen genieten van ons mooie clubhuis en dat we gezamenlijk de optimale functionaliteit er uit mogen halen. Bij overtreding van de regels zal het bestuur passende maatregelen treffen.

Dit reglement is aangepast op 13-09-2018, naar aanleiding van een bestuursbesluit d.d. 12-09-2018.