Evenementen 2020

TVON jeugdmiddag in sportpaleis Hendriks

Zaterdag 1 februari van 14.00 tot 16.30 uur is er in sportpaleis Hendriks weer een jeugdmiddag voor de jeugd van TVON. Er zijn maar liefst 66 jeugdleden die komen deelnemen. Trainers Rob en Costel organiseren deze middag en na het succes van de vorige keer zijn ze enthousiast over het grote aantal aanmeldingen. 

Agenda ALV woensdag 29 januari 2020

Het bestuur van TV Oranje Nassau nodigt u graag uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 29 januari 2020. Vanaf 19.30 uur is het clubhuis geopend. De vergadering start stipt om 20.00 uur. Ouders van juniorleden zijn van harte welkom, u heeft namens uw kind(eren) stemrecht in de vergadering en u kunt agendapunten indienen.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 2019 (zie OUT 2019 of digitaal op te vragen bij de secretaris)
 3. Mededelingen en terugblik bestuur seizoen 2019
 4. Verslag van de commissies
 5. Financieel jaarverslag en verantwoording
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2020
 8. Vooruitblik bestuur 2020
 9. Aanpassing baanreglement
 10. Begroting 2020 + voorstel contributiewijziging
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag en sluiting

De financiƫle jaarstukken zijn voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur beschikbaar.

Het bestuur hoopt u allen op deze woensdagavond te mogen begroeten. Uiteraard serveren wij koffie en een kleine versnapering.

Op naar een succesvol en sportief 2020!

Het bestuur van TV Oranje Nassau wenst al haar leden en sponsoren een succesvol en sportief 2020. De ALV vindt plaats op woensdag 29 januari. Wij hopen de seniorleden en ouders van jeugdleden die avond te ontmoeten.

Rolf Rozestraten, voorzitter
Peter Franssen, penningmeester
Nanda Boers, secretaris

 kerstbal

Meer artikelen...