Evenementen 2019

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De bezoeker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Tennisvereniging Oranje Nassau accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door de geboden informatie of het gebruik van de website.

Auteursrecht

De foto's op deze website zijn eigendom van tennisvereniging Oranje Nassau. Het is niet toegestaan foto's te kopiëren of te publiceren op een andere site of in enige andere vorm te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.

Privacybeleid TV Oranje Nassau

TV Oranje Nassau doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
TV Oranje Nassau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat TV Oranje Nassau in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in dit privacy beleid
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de KNLTB
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen behalve de KNLTB
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op de rechten wil wijzen en de rechten wil respecteren.
Foto's

Op de website zijn diverse foto’s van evenementen te zien. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van foto’s van uzelf of uw minderjarige kinderen, dan kunt u dit bij deDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar maken. De webmaster zal de betreffende foto(‘s) per ommegaande verwijderen. U hoeft geen reden op te geven aan de webmaster als het uzelf betreft of uw kinderen.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door TV Oranje Nassau verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- om u te informeren over tennisgerelateerde activiteiten
- om een uitneembare ledenlijst in de OUT te kunnen opnemen
- om u incidenteel te vragen als vrijwilliger actief te zijn
- om u incidenteel te vragen om feedback over bepaalde activiteiten
- om u een factuur te kunnen sturen ten behoeve van contributie en/of tennislessen.

Bewaartermijn

TV Oranje Nassau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. TV Oranje Nassau verwijdert uw aanmeldgegevens voor activiteiten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de betreffende activiteit. TV Oranje Nassau verwijdert uw lidmaatschapsgegevens binnen 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. TV Oranje Nassau wisselt uw persoonsgegevens uit met de KNLTB. Zonder uitwisseling van deze gegevens is een lidmaatschap niet mogelijk. Hoe met uw persoonsgegevens bij de KNLTB wordt omgegaan kunt u terugvinden in het privacy statement van de KNLTB.

Verder zal TV Oranje Nassau de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

TV Oranje Nassau verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. U verleent toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door uw minderjarige kind aan te melden bij TV Oranje Nassau.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De website www.tvoranjenassau.nl is eigendom van TV Oranje Nassau.

Tennisclinic zondag 10 juni van 10:00 tot 12:00 uur (met lunch)

Nou is clinic misschien een iets te groot woord. Maar goed … in ieder geval worden op zondag 10 juni tijdens Los-Vast van 10:00 tot 12:00 uur video opnames gemaakt. De opnames worden gemaakt en gemonteerd door Paul Beurskens. Ze zijn vooral bedoeld ter lering en vermaak. De beelden worden op zondag 24-06 van 09:30 tot 10:30 uur  van deskundig commentaar voorzien door onze trainer(s). Denk aan feedback over je positie tijdens spelsituaties en/of technische aanwijzingen.

Je hoeft je voor deze laagdrempelige activiteit van de Commissie Recreatief niet aan te melden. We hebben 4 banen tot onze beschikking. Uiteraard hopen we op veel deelnemers. Dus als je mee wilt doen, heel graag. Maar als je deelneemt, weet dan dat je in beeld komt.

NB: de eerste Los-Vast op zondag vindt plaats op 3 juni.

Namens de Commissie Recreatief, Ron Hendriks en Frits Vromen

TV Oranje Nassau klaar voor AVG?

De nieuwe AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gaat in op 25 mei 2018. De Algemene verordening gegevensbescherming is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Ook verenigingen die persoonsgegevens opslaan en gebruiken, moeten rekening houden met de AVG.

Het bestuur is begonnen met de implementatie van een stappenplan om ervoor te zorgen dat TV Oranje Nassau voor de deadline van 25 mei 2018 'AVG proof' wordt. Via de website houden we jullie op de hoogte.

Meer artikelen...