Evenementen

  Vervolglessen Maak kennis met tennis

  Een groot aantal kinderen van diverse basisscholen uit Heerlen maakt gebruik van de proefles tijdens een van de actiedagen van 'Maak kennis met tennis'. Heb je de proefles gevolgd en wil je aansluitend gebruik maken van het vervolgaanbod voor zes tennislessen? Vul dan onderstaand formulier in. Voor € 48,- kun je deze zomer 6 lessen volgen van elk 45 minuten. Er zijn 3 lessen voor de zomervakantie en 3 lessen na de zomervakantie.

  Geen proefles kunnen volgen maar toch interesse in tennislessen? Vul dan ook het formulier in, je krijgt via 'Maak kennis met tennis' per omgaande meer informatie. Let op: het gaat niet om een lidmaatschap maar uitsluitend om het volgen van tennislessen tegen een aantrekkelijk tarief.

  Online inschrijfformulier

  Lees meer

  TV Oranje Nassau en AVG

  Als tennisvereniging hechten we veel waarde aan de privacy van onze leden. De nieuwe AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gaat in op 25 mei 2018. De Algemene verordening gegevensbescherming is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Via deze weg informeren wij u over de maatregelen die het bestuur heeft genomen om uw privacy te waarborgen. Daartoe heeft TV Oranje Nassau haar privacybeleid aangepast. Het nieuwe privacybeleid kunt u terugvinden in de disclaimer.

  Disclaimer

  Aansprakelijkheid

  De bezoeker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Tennisvereniging Oranje Nassau accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door de geboden informatie of het gebruik van de website.

  Auteursrecht

  De foto's op deze website zijn eigendom van tennisvereniging Oranje Nassau. Het is niet toegestaan foto's te kopiëren of te publiceren op een andere site of in enige andere vorm te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.

  Privacybeleid TV Oranje Nassau

  TV Oranje Nassau doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
  TV Oranje Nassau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat TV Oranje Nassau in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in het privacy beleid
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de KNLTB
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen behalve de KNLTB
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op de rechten wil wijzen en de rechten wil respecteren.
  Foto's

  Op de website zijn diverse foto’s van evenementen te zien. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van foto’s van uzelf of uw minderjarige kinderen, dan kunt u dit bij deDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar maken. De webmaster zal de betreffende foto(‘s) per ommegaande verwijderen. U hoeft geen reden op te geven aan de webmaster als het uzelf betreft of uw kinderen.

  Verwerking persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden door TV Oranje Nassau verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  - om u te informeren over tennisgerelateerde activiteiten
  - om u incidenteel te vragen als vrijwilliger actief te zijn
  - om u incidenteel te vragen om feedback over bepaalde activiteiten
  - om u een factuur te kunnen sturen ten behoeve van contributie en/of tennislessen.

  Bewaartermijn

  TV Oranje Nassau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. TV Oranje Nassau verwijdert uw aanmeldgegevens voor activiteiten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de betreffende activiteit. TV Oranje Nassau verwijdert uw lidmaatschapsgegevens binnen 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap.

  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. TV Oranje Nassau wisselt uw persoonsgegevens uit met de KNLTB. Zonder uitwisseling van deze gegevens is een lidmaatschap niet mogelijk. Hoe met uw persoonsgegevens bij de KNLTB wordt omgegaan kunt u terugvinden in het privacy statement van de KNLTB.

  TV Oranje Nassau is voornemens in de loop van 2018 gebruik te maken van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven maar geven geen persoonsgegevens door aan deze derde partij indien er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze derde partij (verwerker) maakt TV Oranje Nassau de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Leden van TV Oranje Nassau kunnen vervolgens zelf aangeven of men een nieuwsbrief wenst te ontvangen.

  Verder zal TV Oranje Nassau de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

  Minderjarigen

  TV Oranje Nassau verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. U verleent toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door uw minderjarige kind aan te melden bij TV Oranje Nassau.

  Contact

  Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  De website www.tvoranjenassau.nl is eigendom van TV Oranje Nassau.

  Meer artikelen...

  Adres

  Valkenburgerweg 68a
  6419 AV Heerlen
  045 750 61 44
  info@tvoranjenassau.nl

  Disclaimer

   

   

   

  Webmaster: webmaster@tvoranjenassau.nl